Steg 1 – Allmänna Frågor

* markerar obligatoriska fält

  • 123456-1234
  • Om Ja, vem? (Svara annars Nej)
  • Om Ja, vad?
  • Du har 3 leveranser till privatpersoner och du har lagt upp en körrutt men när du ringt och föraviserat din ankomst så säger den ena kunden att man vill ha leveransen först. Det skulle innebära att du måste köra flera mils omväg med längre arbetstid och BudXpress får inte in mer pengar för det. Låter du kunden få leveransen först trots högre kostnad för BudXpress så att kunden blir nöjd?
  • Du har massor av gods att leverera och du känner att du inte hinner med. Möjligen kan du klara det om du antingen minskar rasten eller hoppar över den. Du vet dock att kravet på rast för lätta budbilar är att senast efter 5 timmars arbete ha minst 30 min rast.
  • Om Ja, vad?
  • Om ja vad?
  • Om ja vad?