Ansvarsbefrielse – Oemballerat gods

Enligt transportvillkor Alltrans 2007 ingår inte ansvar vid transport av oemballerat/bristfälligt emballerat gods.
Härmed fråntar jag BudXpress allt ansvar gällande skador som kan uppkomma i samband med transporten p.g.a. detta.
Välj mellan särskild ansvarsbefrielse eller stående.
* Obligatoriskt fält

Alternativ 1 – Särskild order

Alternativ 2 – Stående fullmakt