Ansvarsbefrielse – Oemballerat gods

Enligt våra transportvillkor, Alltrans 2007 ingår inte ansvar vid transport av oemballerat/bristfälligt emballerat gods.

Med denna ansvarsbefrielse fråntar jag härmed BudXpress allt ansvar gällande skador som kan uppkomma i samband med transporten p.g.a. detta.

Välj mellan fast ansvarsbefrielse eller för särskild order.

* markerar obligatoriska fält

Ansvarsbefrielse - fast

Ansvarsbefrielse - per order