Fullmakt – Utan kvittens

Härmed ger jag BudXpress fullmakt att leverera utan underskrift och fråntar BudXpress allt ansvar efter att godset är avställt på överenskommen plats.
Välj mellan en stående fullmakt eller för en särskild order:
* Obligatoriskt fält

Alternativ 1 – Särskild order

Alternativ 2 – Stående fullmakt