Drivmedelstillägg

För de prislistor där vi tillämpar drivmedelstillägg (DMT) följer vi Svenska Åkeriförbundets SÅ Index T16SÅ12, som justeras månadsvis den 25:e för månaden efter.

2022-02: 6,0%
2022-03: 7,3%
2022-04: 11,4%
2022-05: 11,1%