Drivmedelstillägg

För de prislistor där vi tillämpar drivmedelstillägg (DMT) följer vi Svenska Åkeriförbundets SÅ Index T16SÅ12, som justeras månadsvis den 25:e för månaden efter.

2022-01: 1,3%
2022-02: 6,0%
2022-03: 7,3%
2022-04: 11,4%
2022-05: 11,1%
2022-06: 11,6%
2022-07: 13,3%
2022-08: 13,5%
2022-09: 10,9%
2022-10: 12,2%
2022-11: 14,5%
2022-12: 13,4%
2023-01: 10,2%
2023-02: 11,3%
2023-03: 10,3%
2023-04: 10,5%
2023-05: 9,9%
2023-06: 8,5%