Ansvarsbefrielse vid godstransport

I BudXpress transportvillkor, Alltrans 2007 ingår att leverans sker i anslutning till ytterdörr eller på godsmottagning.

Med denna accept fråntar jag härmed BudXpress allt ansvar gällande skador som kan uppkomma i bostad/lokal och på godset om BudXpress inte hämtar/lämnar i anslutning till ytterdörr eller på godsmottagning.

Välj mellan fast ansvarsbefrielse eller för särskild order.

Ansvarsbefrielse - fast

Ansvarsbefrielse - per order